lördag 29 december 2007

Dn journalistik i ett nötskal

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3005&a=727232

Asså, seriöst!?

någon jävla ambition att vara en seriös dagstidning kan man väl ha på DN redaktionen.

måndag 26 november 2007

Whatdafuck?!

Jag hörde på nyheterna imorse att svenskarna beräknas spendera en sisådär 60 miljarder på julklappar i år. Alltså, 60 MILJARDER!

Är det bara jag, eller är inte det lite stört?

fredag 9 november 2007

Ett försök att förvränga verkligheten?

Efter den senaste tidens debatt kring moderater som vägrar betala skatt, råkar nu finansdepartementet släppa en studie som visar på hur mycket bidragsfusket kostar. Som DN tidigare rapporterat så kostar svartarbetet betydligt mer än bidragsfusket. Lägger man till de kostnader som den ekonomiska brottslighet som man tror att t.ex. krogbranschen ägnar sig åt så är det ännu mer tydligt. Skattefusk kostar samhället mycket mer än bidragsfusk, trotts detta är det bidragsfuskarna vi skall jaga. Alliansen ville tillsätta en fuskminister, istället tillsatte de flera. Varför denna snedvridna debatt då?
Jo, det är ju självklart, skattefusket begås i huvudsak av de mer välbemedlade lagern av samhället. Bidragsfusket begås av de mindre välbemedlade. Det handlar om klass.


, ,

måndag 5 november 2007

Rättvisan har segrat

Videomix, en videouthyrningskedja i södra Sverige, har efter stridsåtgärder valt att teckna kollektivavtal med handelsanställdas förbund. Det är en konflikt som pågått sedan den 13 september.
Videomix försöker propagera för en mer arbetarfientlig arbetsmarknad i det pressmeddelande man skickar ut "av det skälet att vi anser att vi har nått en överenskommelse, tvärtom, utan för att vi känner oss tvingade, då vi attackerats med metoder som inte på något sätt står i proportion till syftet", skriver man. Ytterligare ett försök från det privata näringslivet att attackera den svenska modellen. Stridsåtgärder för att få fram ett kollektivavtal är alltid proportionerliga. Utan möjlighet till stridsåtgärder faller hela den svenska modellen.
Enligt Sydsvenskan anser sig Videomix inte ovilligt att teckna kollektivavtal. Det är dags för näringslivet och högern att bestämma sig, antingen vill man fortsätta med den goda kompromiss mellan arbete och kapital som kollektivavtalen innebär eller så är man motståndare av den. Det finns inget mellanting, tal om proportionalitet är bara bullshit.


, , , ,

söndag 28 oktober 2007

Bloggen är död, eller vänta, den har aldrig levt! Alt. hur urspårad socialdemokratiska partiledningen börjar bli…

För det flesta av oss är det ingen nyhet hur övervärderat bloggfenomenet faktiskt är. En gång skrev jag ett provocerande inlägg på en blogg, efter att ca 170 människor läst det ringer det en journalist från expressen. 170 personer är ingenting, det vi aktivister, vi som åtskiljliga gånger har knackat dörr, delat ut flygblad eller deltagigt i demonstrationer.

Med det klarlagt säger jag dock inte att vi inom vänstern borde sluta blogga. För det är en speciell grupp som gör övervärderandet av bloggen, journalisterna. Denna grupp av vita medelklassmän ser hur andra vita medelklassmän kommenterar samhället och får för sig at detta är ”folket”. Hela svenska folket bloggar ju. Att ca 20 % av sveriges befolkning ej har tillgång till dator i hemmet glömmer de nog.

Men media har en enorm makt, nu har media bestämt att bloggen är ett viktigt samhälleligt fenomen, det skrivs mer om saker som händer på bloggar som en handfull människor läst än demonstrationer som samlar tusentals. Men detta måste vi inom vänstern utnyttja. Vi måste ta över bloggosfären. Kommentera det ständiga högerbloggandet med bloggsvar på våra bloggar. Så när federley säger att facket har för mycket makt skall inte 5-10 bloggare säga att han har fel, utan 150 – 200. Det är fullt möjligt, det finns fler vänsterbloggare än så. Grejen är att då kommer de inte allt för intelligenta journalisterna se det som att det existerar en folkstorm mot Federley och inte en mot facket. Trotts att det i verkligheten inte existerar en folkstorm mot endera av företeelserna.

Ett annat exempel på journalisternas övervärderingar är facebook. Några vettiga människor startade facebook-gruppen ”stoppa SLs vardagsmord” då de ville stoppa SLs förslag att sluta med tågtrafiken tidigare på vardagar. När gruppen hade nått cirka tusentalet medlemmar började media skriva om det, som om det rådde folkstorm mot förslaget. Att stå på sergels torg och samla tusen underskrifter för en fråga av den typen är knappast svårt, det är ingen större bedrift, det är ingen folkstorm. Men media beskriver det så. Det är bra exempel på hur man om man är lite smart kan lura media, och SL backade också tillslut från förslaget.

Det är därför alla dessa blogginlägg där vi skriver våra egna åsikter inte leder någon vart, antingen skall man se till att skapa snedvriden bild av opinionen, eller så får man vara provokativ. För annars bryr sig ingen.

Det är därför partiet centralt är korkade som skapar sin jävla pingtjänst, partikulära åsikter av kreti och pleti om vafan som helst kommer aldrig leda någonvart, det skall vara organiserat bloggande om det skall vara. Det som partiet inte förstår är att man med denna övervärdering av bloggandet bara ger vita medelklassmän ännu mer utrymme att tolka och förstå verkligheten utifrån deras perspektiv, och hur det kan gynna våra ideologier socialismen och feminismen förstår jag inte. ( Andra bloggar som kommenterarping tjänsten 1, 2, 3 )

Bloggandet är inte något som förändrar demokratin, eller förändrar någonting överhuvudtaget. Mellanskiktets vita män kopplar greppet om tolkningsföreträdet även på nätet. Och paritet borde syssla med oppositionspolitik istället för dessa jävla rådslag, bloggar, konferenser, verksamhetsupptackter och gud vet allt. Alla sådana initiativ skulle antyda att våra stadgereglerande demokratiska institutioner inte är tillräckliga. Nä, Mona, dissa pingtjänsten och rådslagen och berätta för folket om vårt budskap, det som antas på partikongresserna.


, , , ,


torsdag 25 oktober 2007

Människovärdet vi fordra tillbaka

Med anledning av det hätska debatt som uppstått efter publicerandet av mina tidigare blogginlägg har jag nu valt att ta bort dem. Det var aldrig min mening att håna någon eller att förminska den tragiska händelse som mordet på den 16-åriga pojken innebär.

Jag ville skapa debatt, och använde mig därför av hårda ordalag. Jag inser att de inte var särskilt lämpliga i sammanhangen och tar därför bort dem.

Jag tar däremot inte avstånd från det som skulle vara min poäng med inläggen: en kritik mot media och den bild av samhället de visar upp. Alla människor har självklart lika värde, men vems tragedi får plats i media, och hur gör man denna värdering? Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i sina hem av närstående män. Det är toppen på en uppsjö av kvinnor som misshandlas av , en del i ett strukturellt förtryck, och varför uppmuntrar inte dagspressen oss att gå ut och demonstrera för deras rättigheter?

Varje dag svälter barn ihjäl på grund av ett orättvist ekonomiskt system. Det finns tillräckligt mycket mat i världen för att mätta alla, men vi i väst gör inte tillräckligt för att fördela det.Varje dag dödas människor i de krig som kapitalismen skapar. Irakkriget är ett aktuellt exempel där USA för att fortsätta med sin oljekonsumtion behövde ta kontroll i ett oljerikt område och säkra sin tillgång. I sammanhang som dessa blir krig en lönsam affär för vissa av de inblandade.

Vi måste hela tiden ställa oss dessa frågor, eftersom media lika lite som någon annan instans i samhället står helt neutrala inför våra samhällstrukturer. Felet är inte att det omskrivna mordet uppmärksammas, felet är att så många andra inte gör det, och på vilket sätt man väljer detta.

Vad gäller citaten i expressens artikel så återger dessa felaktigt vad jag sade till journalisten, min mening var att nyansera det jag tidigare skrivit. Jag försökte förklara för journalisten hur jag anser att media vurmar för de enkla lösningarna, inte skapar en intelektuell debatt. Hur vårt samhälle faktiskt acepterar de våld som används för att uppräthålla förtrycket av halva befolkningen, och acepterar dödandet som sker varje dag i krigen som kapitalismen skapar. Men journalisten förvrängde det jag sagt, det är rena felcitat. Jag kommer aldrig mer våga tala med media.

. .

lördag 11 augusti 2007

SSU: Den hetrosexuella kärnfamiljen ett antifeministiskt projekt

Jag har precis för första gången fått sova ut efter kongressen, kollar media om vad som skrivits, en uppseendeväckande sak är att DN har en ren politisk nyhet, som jag tyvärr inte kan länka i skrivande stund då Dn.se ligger nere, men det handlade om att SSU numera vill aveckla sveriges vapenexport. Politikerbloggen skriver tusen inlägg om wahlbäck grejen, jag lyckades själv missa festen, då jag sov, men vad jag vet så var walhbäck inte så poppis i salen, men så är han ju intelektuellt överstående som han sade till Studio Ett.
Ordförandevalet är väl det som fått mest medieuppmärksamhet. Aftonbladets snälla hyllning av organisationen på ledarsidan var värmande. Monas tal har också fått onödigt mycket publicitet, Wanjas tal var betydligt bättre.
I bloggosfären skriver Jinge om Jytte och är otroligt oinsatt, han verkar tro att der är ordföranden och inte kongressen som fastlägger SSUs politiska program, jag skulle vilja råda jinge att läsa det politiska handlingsprogrammet i sin helhet så fort det är färdigjusterat och tillgängligt för allmänheten. Att vi tagit radikala program om Feminism, ekonomisk demokrati och förespråkar ett nytt pensionsystem kan han då läsa.
Igår vid 11 tiden antog SSU kongressen ett nytt radikalt familjepolitiskt stycke att föra in under Feminism. Detta var något som drevs av oss i SSU Stockholm och nog det som jag personligen tycker är det häftigaste vi fått under kongressveckan. Numera står det att "den hetrosexuella kärnfamiljen är ett antifeministiskt projekt" i SSUs politiska handlingsprogram. Det nya stycket i sin helhet:

Befria familjen

För SSU är det självklart att kärlek är något var och en själv väljer om och hur man vill manifestera. En familj behöver inte nödvändigtvis vara något man väljer att ingå i på grund av romantisk kärlek, eller som involverar barn. För vissa kan den traditionella kärnfamiljen, , med konstellationen mamma – pappa – barn byggd på en heterosexuell kärleksrelation, vara ett alternativ, medan andra väljer andra former. Oavsett hur man väljer att leva ska det vara ett eget val. För många har valet att leva i en traditionell kärnfamilj inte varit frivilligt, utan snarare en effekt av hur samhällets normer ser ut. Detta har lett till att den traditionella familjen som institution till stor del varit, och fortfarande är, en kvinnofälla. Kvinnor kan av ekonomiska och sociala skäl bindas fast i ett äktenskap som de mår dåligt av. Samtidigt är normen om kärnfamiljen ett mycket tydligt uttryck för heteronormen som råder i samhället då man i ett utgångsläge förutsätter att familjebildning är förbehållet heterosexuella, och när viss acceptans för samkönade familjebildningar uppstår är det begränsat till en mycket snäv ram. Den heterosexuella kärnfamiljen är ett antifeministiskt projekt. SSU kräver att kärnfamiljen som norm krossas.

I familjen läggs grunden för många av de normer som sedan följer oss genom livet och det är därför viktigt att denna arena är så jämställd som möjligt. Det är oacceptabelt att huvudansvaret för barnen ligger på en förälder, mamman. Barn har lika rätt till sina föräldrar och dessa ska ta sitt ansvar i lika stor utsträckning. Den ojämna uppdelning av det oavlönade arbetet i hemmet som sker idag får negativa effekter även utanför hemmet. Kvinnor har lägre lön och sämre anställningar på grund av att arbetsmarknaden ser dem som en ”osäker grupp”, och detta bidrar starkt till kvinnors underordning i samhället. SSU kräver därför att föräldraförsäkringen individualiseras.

Kärnfamiljen som norm ska krossas.

Föräldraförsäkringen ska delas lika mellan vårdnadshavarna utan möjlighet att skriva över någon del till den andra.”


, , , , , , ,


onsdag 11 juli 2007

Kapitulation för kapitalet, tjänstemännen radikalare än arbetarna..?

Läste i DN något som verkar vara ett förvirrat utalande från LOs ordförande Wanja Lundby Wedin, hon ger i artikelln Svenskt Näringsliv rätt i deras konstanta hävdande att facket har för stor makt. Hon säger att hon är beredd att diskutera konflikträtten.
Det är mycket tråkigt, Wanja kapitulerar för kapitalets mediestrategier. Det lustiga i sammanhanget är att PTKs (Privata Tjänstemanna Kartellen, samverkansorganisation mellan en rad SACO och TCO förbund) ordförande Mari-Ann Krantz är betydligt klarare över konflikträttens självklara position i den svenska modellen "Men konflikträtten behövs för balansen på arbetsmarknaden. Svenskt Näringslivs budskap är mest ett mantra utan substans. Vi tar ansvar och missbrukar inte reglerna. Ska vi diskutera måste de bli tydligare om vad som är problemet".
En av det grundläggande principerna i den svenska modellen är att arbetarna säljer fredsplikt mot shyssta löner och goda arbetsförhållanden. Detta regleras i kollektivavtal, att strejka mellan avtalen är just det vapen som arbetarna besitter för att kunna utveckla och förbättra avtalen.
Och att maktförhållandet mellan facket och arbetsköparna skulle vara snedvridet är inget annat än tom retorik. En lockout skulle svida hårt i de flesta förbunds konfliktkassor.
Konflikträtten skall inte diskuteras med kapitalet. Kapitulera inte Wanja!

, , , , ,

torsdag 28 juni 2007

Byrokrati at its best.

6000 svenskar kan få betala spritskatt i efterskott för alkohol som de har importerat privat för upp till sex år sedan. Skatteverket uppskattar att tiotusentals har importerat sprit de senaste åren, antalet som har skattat för det: fem.

DN skriver att dessa 600 svenskar kan vänta sig ett brev med rubriken "angående alkoholskatt". "I brevet står exakt vad de beställt, från vilket företag, när och hur mycket de ska betala i skatt. Med brevet följer även ett inbetalningskort."

Det är så byråkrati och det är så fint.

Niclas Rönnberg, avdelningschef på Skatteverket i Ludvika säger: Vi vill visa att vi kan hitta dem som köper alkohol på det här viset.

Småaktigt och löjligt tänker någon. Asbra säger jag. Kanske handlar många av de här 6000 fallen om människor som helt enkelt inte tänkt på att skatta för sin sprit, men nog är det ett antal som suttit hemma i stugorna och myst över att lura bolaget. Det här med att smita från diverse skatter är något som människor verkar finna en viss tillfredsställelse i. Varför är det mer okej att stjäla från den gemensamma egendomen än från någons privata? Tar någon din bil blir du skogstokig, men tar någon pengarna till din unges dagis, till vägarna du åker på eller till sjuksyrran som tar emot dig på akuten när du brutit benet så renderar det mest en axelryckning.

Att driva in spritskatt är kanske en symbolhandling, men med en så symboliskt viktig skatt så passar det bra. Heja Skatteverket.

fredag 22 juni 2007

Medborgare tvingas ofrivilligt stödja (M)

I dagarna försöker pravda DN förvränga sanningen som vanligt, DN skriver dels om arbetarrörelsens inkomster från A-lotterierna och menar att "spelmonopolet" är det som ger oss stora inkomster. A-lotterierna ger goda inkomster, men något man skall komma ihåg att det står utryckligen på tex kombilotterna att överskottet går till SSU och SAP, de hundratusentals abonenterna gör det kanske inte minst för att stödja en god sak.
Den hetsjakt DN, och resten av högern har fört mot a- lotterierna de senaste åren är inget annat än oseriöst. Inte minst hur man försöker förvränga sin retorik, man talar om ett spelmonopol trotts att något sådant inte existerar, på den svenska spelmarknaden finns dels en statlig och dels en rad folkrörelseägda lotterier(bla. travrörelsen, arbetarrörelsen har egna lotterier). Alla som gått igenom högstadiet borde känna till att en marknad där flera aktörer finns, inte är en monopolmarknad.
Det som istället är intressant är varför moderaterna inte vill redovisa vilka som stödjer dem. Det är inte en helt galen gissning att tänka sig att moderaterna får stöd från det svenska näringslivet. Det finns nog ingen som tror något annat. Samhällsdebatten skapad av högerpopulistiska projekt från timbro och DN riktar in sig på hur hemskt det är att vissa fackförbund stödjer SAP, och hur avskyvärda a-lotterierna är.
Det som skulle vara intressant att gräva i är hur mycket näringslivet stödjer de borgerliga partierna. Hur mycket tvingas jag som konsument och producent av det svenska näringslivets varor betala till moderaterna?

, , , ,

tisdag 12 juni 2007

Om någon tyckte att det här med klass var förlegat...

Så kan man läsa denna artikel i dagens nätupplaga hos DN. LO har gjort sin årliga jämförelse mellan den svenska maktelitens inkomst och den hos en vanlig industriarbetare och kommit fram till att den tidigare kategorins inkomst är ungefär 15 gånger högre än den senare.

De senaste åren har den mer bemedlade av dessa grupper ökat sina löner med ca 7,5 % per år. Mot bakgrund av detta kan man se på vårens avtalsrörelse där man bestämt hävdat att sisådär en dryga 3 % är vad företagens ekonomi mäktar med när det gäller löneökningar. Hyckleri.

Nej, jag tror inte på lika lön för allt arbete, jag tror på lika lön för likvärdigt arbete. Och jag tror att det inte är så stor skillnad mellan dessa olika gruppers arbete som man vill tro. Definitivt inte 15 gångers skillnad. Visst ska man få lite mer lön om man har en högskoleutbildning, men att ha ett arbete som sliter ut ens kropp borde också kvalificera sig för lite mer ersättning. Och att ha ett arbete där man är i en sämre position vad gäller inflytande över sin arbetsplats, sin arbetstid etc. borde snarare rendera mer i ersättning än tvärtom.

LO:s rapport går att läsa här.

fredag 1 juni 2007

Homofobi, same same but different

Det känns lite som att det här har varit homohatveckan, i alla fall om man ser på vad som återgivits i media. Veckan började med en skrämmande rapportering om en kvinna som blivit huggen i huvudet av en man med en yxa på RFSLs huvudkontor i Stockholm och fortsatte med en närmast skrattretande favorit i repris i anti-homo-svängen där polska barnombudsmannen attackerade teletubbies tinky winky som depraverande och ledande till moraliskt förfall hos barnen (alltså, den lila barnprogramsfiguren som bär på en väska gör ungarna homo).

Idag följer ett gäng svenska välkända och etablerade politiker trenden med Alf Svensson och Thorbjörn Fälldin i spetsen och går ut på DN-debatt under rubriken "Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel” .

I debattartikeln menar man att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion, och att det därför måste förbehållas tvåkönade par. Man uttrycker sig som: "Det faktum att äktenskapet syftar till att säkerställa att livet förs vidare till nya generationer rättfärdigar också att det är förbehållet par som kan bidra till denna reproduktion." Man talar om att äktenskapet som en grund för trygghet för barnen, till och med som ett sätt att efterleva barnkonventionen och det hävdas på fullaste allvar att en könsneutral äktenskapsbalk skulle försvåra integrationsarbetet i Sverige. Det blir löjligt redan vid barnkonventionen. Och anledningen till att det blir löjligt är att det är fabricerade, inkonsekventa argument.

Om vi har ett äktenskap för att främja reproduktionen (vilket jag inte tror att man får som svar om man frågar människor varför dom gifter sig), vad gör vi av dom äktenskap som är barnlösa, frivilligt eller ofrivilligt. Hur rimmar äktenskapets stabilitet för barnens uppväxt med att hälften av alla äktenskap slutar i, ofta uppslitande, skiljsmässor? Det behandlar inte artikeln, såklart, därför att det inte är det underliggande huvudargumentet.

Det underliggande huvudargumentet är precis samma som orsaken till varför yxmannen högg, eller varför polska tanten gjorde ett tokigt utspel. Man gör skillnad på människor och människor. I olika utsträckning måhända, men på precis samma sätt. Heteros ska ha andra saker än homos, bara därför att de är heteros. Om det är rätt att leva sitt liv utan att bli våldsförd på, eller att gifta sig med en man älskar, spelar ingen roll, det är samma mekanism som styr.

Antingen så erkänner man att alla människor har lika värde och rätt till jämlik lagstiftning, och då spelar det ingen roll hur gamla anor något har. Eller så säger man helt enkelt att man tycker att homos kan få leva sitt homoliv, men inte ska talla på dom gamla fina heteroanorna. Det går liksom inte att göra både och.

Basta.

måndag 28 maj 2007

Hanne Kjöller ljuger i radio

En av DNs ledarskribenter Hanne Kjöller hade noll koll när hon kommenterade kommunals avtal i Panelen i P1's "God morgon världen!" i söndags, hon påstod att kommunal skulle höja sina löner med individuell lönesättning och lokala avtal, något som de redan har. Med anledning av detta skickade jag henne följande mail:

Hej hanne!

Eftersom du påvisade uppenbar okunnighet i söndagens "god morgon världen" tänkte jag att det är tvunget att informera dig om att kommunal har individuella löner i kollektivavtalet (och har haft det sedan 1994). I löneavtalet från 2005 står det att läsa i paragraf 1: "Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren."
Jag delar dock inte din synpunkt att detta är något odelat positivt, kommunal har inte lyckats höja sina löner med denna strategi. Men det kan ju vara bra för er borgerliga journalister att åtminstånde känna till fakta och presentera dessa korrekt.
Vill du lära dig mer om kommunals syn på individuella löner kan du kolla på rapporten "Rättvisa och utveckling i jobbet" som antogs av kommunals kongress 2004, den finns att ladda ned på kommunals hemsida. Du nämde att sjuksköterskerna lyckats höja sina löner med hjälp av dessa avtal, vilket inte är helt sant, sjuksköterskerna lyckades höja sina löner i en tid av brist på sjuksköterskor, och deras förhandlingsposition är starkare vid personalbrist än kommunals då utbytbarheten bland sjuksköterskor är betydligt lägre, man behöver en kandidatexamen och en legitmation från socialstyrelsen för att bli anställd som sjuksköterska, något som man inte behöver för att bli vårdbiträde.

Tilläggas kan också att kommunal sluter många lokala avtal utifrån de centrala, där många punkter i de centrala avtalen kan ändras i de lokala.

Jag hoppas jag har lärt dig något!

mvh

/Anton Bergsmark, SSUare och bloggare på http://ungmening.blogspot.com

----
, , , ,

torsdag 24 maj 2007

När sex slutar vara sex

I dagens svenska rättsväsende är det uppenbarligen en merit att vara korkad, eller i alla fall att påstå att man är det. I det uppmärksammade våldtäktsbrottet med "stureplansprofilerna" har nu de två männen friats för grov våldtäkt på en kvinna, trots att tingsrätten skriver i sin dom att kvinnan "i vart fall med visst våld tvingats till samlag". Detta skriver DN om här. Men tyvärr, att vuxna och fullt normalintelligenta människor i tingsrätten gör denna bedömning spelar uppenbarligen ingen roll, för man kan inte vara säker på att männen i fråga har uppfattat kvinnans vilja. Dom fattade inte riktigt.

Enligt utsago har kvinnan skrikit, gråtit och sagt nej. Enligt männen så har hon varit med på det hela. Och visst, det är ju bara hennes ord, som står mot deras och ingen vet ju egentligen vad som hände. Det man vet är dock: kvinnan gjorde polisanmälan mycket snart efter själva händelsen, hon var uppriven och fortfarande mycket berusad. Hon var alltså ännu mer berusad vid själva tillfället. Och männen hade följande sms-växling: "Vi berättar inte det med (nn) för någon. Men fan va Gött det är med förnödering (nn) är vår gängHora och så ska det vara" "tyst som i graven ha ha. ja hon är underbar."

Frågan grundar sig i vem man ska tro på. I det väger rätten in att kvinnan tidigare har haft sex med männen, sex som minsann involverat våldshandlingar och att kvinnan var berusad och inte kunde återge hädelseförloppet helt. Man verkar inte väga in att männen självklart har något att vinna på att hävda sig oskuld, och även sin oförståelse. Eller att ett tillstånd av kraftig berusning också är ett tillstånd av hjälplöshet.

Om jag skulle gå och stjäla min kompis bil, så skulle jag med allra största sannolikhet bli dömd för just stöld, hur mycket jag än hävdar att jag inte förstod att han inte ville att jag skulle ta bilen. Simpel och ofullständig jämförelse kanske, men det ligger något i den. Om de normalbegåvade medlemmarna i tingsrätten kunde se att detta var ett övergrepp, vad hindrade förövarna från att inse detta? Jo, detta bottnar i vårt samhälles syn på kvinnor som tillgängliga för att tillfredsställa mäns sexualitet, och det bottnar i detta faktums totala självklarhet. Det är på grundval av detta som tingsrätten ursäktar männens handlande, för dom hade ju knullat förut, så då måste hon ju vilja knulla nu, eller man kan i alla fall fatta att männen antog detta.

Det bottnar i att vi har en sexualbrottslagstiftning där en kvinna är sexuellt tillgänglig för sin omgivning tills det att hon säger nej. Och då bedöms det i rättens ögon inte efter just det faktum att hon inte velat, utan på hur mycket motstånd hon har gjort (läs: hur många blåmärken hon har på rätt ställen). Män frias också på detta sätt från att ta ansvar för sitt eget handlande, att tänka ett steg längre till vad detta handlande innebär för en annan part, därför att det blir kvinnans ansvar att se till att männen har förstått.

När man talar om sådant här så är det många som hävdar att det är en fråga om attityder, att människor är för gamla, för gubbiga, från fel generation, för unga, för omogna, för hormonstinna etc. etc. för att kunna realisera tanken att ett nej är ett nej när de gör sin bedömning, i rättssalen eller i sovrummet. Jag hävdar att det är fel på systemet. Och då behövs stora systematiska förändringar. Ett steg på en sådan väg borde vara att föra in krav på samtycke i sexualbrottslagen. Med enkla ord, allt före ett ja är ett nej.

Det är ingen snabb lösning på alla problem, men att få ha sin kropp ifred tills man säger att det är okej att någon annan närmar sig borde vi ha kunnat slå fast för länge sedan.

tisdag 22 maj 2007

Saknad: den tredje statsmakten

Efter september förra året är det inte bara regeringen i Sverige som blev sprillans ny, de stora tidningarnas ledarsidor genomgick en makeover de med. Efter glatt ha angripit allt vad sosseregering hette har ledarsidorna snarare vänt sin blick mot fackföreningsrörelsen än att granska den nya moderatledda regeringen med samma lupp. Detta är kanske inte ett så bra betyg för tidningarna, men ändå förståeligt med tanke på att färgen på dem i princip varierar från blå till mörkblå och alltså matchar den nya majoriteten.

Det som dock är än värre är att färgen inte verkar stanna där utan sipprar över till resten av tidningen, ett fenomen som är började breda ut sig tidigare än de nya moderaterna. Svensk media brukar ibland hänvisas till som den tredje statsmakten, ett uttryck lånat från de anglosaxiska länderna och som hänvisar till medias uppgift att granska den första och andra statsmakten, den lagstiftande riksdagen och den verkställande regeringen. Nu verkar det dock som att framförallt de större tidningarna helt har släppt detta perspektiv. När vår statsminister Fredrik Reinfeldt förra veckan var på sitt första statsbesök i USA hos mannen som nog kan kallas väldens mäktigaste politiker, George W Bush, ger sveriges största morgontidning DN sina läsare inte mer än en upprapning av Fredriks och Georges förehavanden.

"George W Bush och Fredrik Reinfeldt trivdes utmärkt tillsammans när de för första gången träffade varandra i Vita huset på tisdagen. De hyllade varandra för gott och starkt ledarskap, inte minst i klimatfrågor."

Så inleds artikeln, gott så, och man börjar nästan hoppas på att den hajpade klimatfrågan ska behandlas på något sätt. Istället får man i resten av artikeln bland annat veta saker som att:

"Vita husets trädgårdar doftade av nyutslagna blommor, fåglar kvittrade och ekorrar sprang mellan gräsmattorna och den numera bilfria Pennsylvania Avenue.

President Bush tog emot i det Ovala rummet som varit amerikanska presidenters arbetsrum sedan 1800. /.../Rummet domineras av en gul nästan heltäckande matta med solstrålar som ritats av presidentens hustru Laura."

Himla spännande. Det som sedan nämns om klimatfrågan är att "det är dags att världen enas och gör något" och att Bush är optimistisk om att minska bensinproduktionen. Inte ett ord om att USA fortfarande vägrar att delta i gemensamma åtgärder som t.ex. kyotoprotokollet och att de subventionerar sina bensinpriser genom höga handelsmurar, eller att statsminister Reinfeldt tycker att det är onödigt att Sverige behåller sin framskjutna position inom miljöarbete och är ett land som går före.

Media ska vara oberoende och de ska vara granskande. Deras uppgift är att visa på att det finns två sidor av saken, inte att glatt följa efter politiker som de gillar med svansen viftandes. Det är nästan så att jag inte vet om man ska skratta eller gråta. Pravdajournalistik någon?

torsdag 17 maj 2007

Medlemmar eller inte, det spelar ingen roll

DN rapporterar om att HRF skall sätta fyra stycken salladsbarer i göteborg i blokad då kedjan "Paprika salladsbar" vägrar teckna kollektivavtal. De berörda salladsbarerna har till den 28 maj att teckna kollektivavtal enligt HRFs tidning Hotelrevyn.
Inget uppseendeväckande i denna händelse, stridsåtgärder mot företag som vägrar teckna kollektivavtal är en grundpelare i den svenska modellen. Det intressanta är hur borgarblaskan DN väljer att vinkla det "
Till skillnad från salladsbaren Wild n Fresh har de här barerna anställd personal, sammanlagt ett femtontal personer, och flertalet är medlemmar i Hotell och Restaurang." För det första hade även Wild n Fresh anställd personal, att påstå något annat är bara löjligt.
Att arbetsplatserna i detta fall har medlemmar i HRF är bra, men helt irrelevant vad det gäller fackets rätt att vidta stridsåtgärder eller rätt att kräva kollektivavtal. Alla arbetsplatser där folk arbetar för löner under kollektivavtalsnivån hotar nämligen lönerna för löntagarna. Kollektivavtalet fungerar som en kartell där säljarna på arbetsmarknaden kommer överens om ett lägsta pris för varan arbete. På så viss slipper arbetssäljarna konkurera med pris, alltså det blir ingen lågelönekonkurens om jobben, vilket gynnar alla arbetssäljare då priset på den enda vara de har att sälja, arbete, hålls uppe.

, , , ,

onsdag 16 maj 2007

Borgarnas utförsäljningshysteri fortsätter

Vänsterparitet på södermalm har startat en blogg mot de massiva utförsäljningar stadsdelförvaltningen planerar att göra på söder berättade en bekant, som är medlem i den leninisktiska utbrytarsekten, för mig. Finns bland annat lista på allt som kommer säljas.
Utförsäljningshysterin är helt galen och gangnar ingen!

, ,

fredag 11 maj 2007

Moderat valfrihet (eller majoritetens diktatur)

Surfade in på dn´s hemsida nu på morgonen och läste här att kommunfullmäktige i Täby (home of Fredrik &Filippa) trots massiva protester har beslutat att sälja ut Tibble gymnasium. Eller, för att vara mer exakt, moderaterna i Täby har beslutat detta. De var nämligen de enda som deltog på det extrainsatta fullmäktigemötet, det bojkottades i protest av alla andra partier. Ja, allianskompisarna också.

Bakgrunden till denna walk over är att det inte är någon som vill att Tibblegymnasiet ska privatiseras förutom (m). Vänstrblocket är som man kan förvänta sig skeptiska till att avyttra de sista kommunala alternativ som finns, men även de övriga borgerliga partierna säger nej.

"Moderaterna har inte tagit den här frågan på allvar. Det har gått ideologisk prestige i saken, de har vägrat lyssna på de mycket tunga skäl som väger emot att Tibble blir en friskola, säger Mats Hasselgren (fp). "

De tunga skälen som (Fp) beskriver är dels ekonomiska, men även att 85% av skolans lärare av sagt nej till en privatisering. En överväldigande majoritet av de som arbetar i skolan vill alltså inte "knoppa av" som det så fint kallas. Men det struntar moderaterna i, vilket i sig är lite motsägelsefullt då ett av deras argument för privatiserade arbetsplatser brukar vara att de anställda får mer att säga till om. Nu är det ju så att (m) i Täby har egen majoritet, och därför rent tekniskt är i sin fulla rätt att fatta det här beslutet, men ska man vara krass så är det inte detta politiken är till för. Visst kan beslutsfattare ibland behöva agera avantgarde och gå före opinionen i vissa frågor, och har också gjort det rent historiskt, men då gäller det stora principiella frågor som har ett mycket enigt parlamentariskt stöd. Inte sakfrågor i lokala angelägenheter där alla utom ett parti motsätter sig. Det är bara arrogans och folkförakt.

Valfrihet är de borgerligas ledord, men när det kommer till kritan handlar det om att välja som de tycker är bäst. Att kommunal verksamhet faktiskt kan vara ett alternativ som människor vill ha, kanske ibland till och med behöver, finns inte med på kartan. Varsågod och välj, bara du väljer en friskola.

torsdag 10 maj 2007

Bloggosfären sväller över i UM hype

Ung Mening har fått sin gurustatus utökad, från den skara fans som inom Stockholms socialdemokratiska ungdomsdistrikt, till hela bloggosfären, ytterligare en blogg har kommenterat mitt inlägg om Centrumkompanietets utförsäljning. Det är ingen mindre än den förre detta UM redaktören Joel Malmqvist.
Malmqvist håller delvis med mig i min kritik av utförsäljningen men menar att jag går för långt när jag hävdar att det är ett hot mot demokratin.
"Dessutom klarlägger Ung Mening-inlägget en orimligt positiv syn på gemensamt ägande. Det var nämligen inte alls så att Fältöversten och Skärholmens centrum var något Atenskt Agora med folklig debatt när staden äde Centrumkompaniet och sossarna satt vid makten i Stockholm/.../ Det Ung Mening borde skriva om är samhällsplaneringen och hur vi bygger vår stad, inte huvudmannaskapet för gallerior som ändå följer en kommersiell logik. Att kommunen äger betyder ingenting i sig."
Det stämmer förvisso att galleriorna var lika inglasade under socialdemokratiskt styre, men jag menar att ägandet i sig är en viktig komponent för att kunna styra samhällsbygget. Marken och fastigheterna ägs nu av privata aktörer, och om staden bestlutar sig för att ändra på något, till exempel riva upp glastaket i skärholmen och skapa det atenska agorat för att använda en utjatad klyshé, så kan man inte längre göra det hur som helst.
Ägande är makt, och så kommer det alltid att vara, och jag kräver att vi efter maktövertagandet 2010 tvångskonfiskerar Centrumkompaniet och jämnar alla gallerior med marken, demokratin är inte nådd förs än Centrumkompaniet läggs över i hela folkets händer!

, , ,

onsdag 9 maj 2007

Det våras för UngMenings blogg

För den intresserade kan jag berätta att bloggen haft 127 unika besök under första dagen. Det är inte dåligt!
En bloggare vid namn
Tobias Schelin har också kommentarat mitt inlägg om centrumkompaniet.
"I den socialdemokratiska kommunen har det länge varit normalt att kommunerna ägnar sig åt att bedriva verksamhet utanför deras kärnområden/.../ att förvälta fastigheter där privata aktörer vill bedriva näringsverksamhet. Att skattebetalarna ska tvingas vara med och finansiera sådan verksamhet finner jag oacceptabelt." Skriver han. Om han är medveten om att Centrumkompaniet 2005 gick med 86 miljoner* i vinst vet jag inte... I alla fall så anser jag som socialdemokrat att alla offentliga platser skall ägas gemensammt.

*
länk


Äntligen!!

Så dödar man demokratin!

Läste precis i DN att centrumkompaniet skall säljas ut. Att behålla centrumanläggningar i allmän regi är viktigt för demokratin. Centrumkompaniet äger många av de centrum anläggningar som finns i stockholms förorter bland annat skärholmens och högdalens centrum.
En utveckling som skett på senaste är att de byggs allt fler gallerior, det är en demokratisk fara när torgen som de naturliga offentliga mötesplatserna, ersätts med inglasade gallerior där ägaren bestämmer när dörrarna är öppna och vilka som får vara där. När ägaren nu blir privat blir det en ännu värre demokratisk fara.
Stadsplanering är essensiellt för att skapa ett gott samhälle där människor kan utvecklas och trivas. När det politiska inflytandet över utfromandet av stockholms centrumaläggningar helt försvinner och blir privat, kommer det enbart vara marknadens och kommersens behov som får styra.

, ,

Va vad det vi sa?

Moderåttorna vill öka segreationen genom ännu snävare zonindelning, nu skall månadskortet inte gälla i hela stan längre. Så, då han jag väl kanske först med att blogga på vår nya blogg. yhea!

, ,