torsdag 10 maj 2007

Bloggosfären sväller över i UM hype

Ung Mening har fått sin gurustatus utökad, från den skara fans som inom Stockholms socialdemokratiska ungdomsdistrikt, till hela bloggosfären, ytterligare en blogg har kommenterat mitt inlägg om Centrumkompanietets utförsäljning. Det är ingen mindre än den förre detta UM redaktören Joel Malmqvist.
Malmqvist håller delvis med mig i min kritik av utförsäljningen men menar att jag går för långt när jag hävdar att det är ett hot mot demokratin.
"Dessutom klarlägger Ung Mening-inlägget en orimligt positiv syn på gemensamt ägande. Det var nämligen inte alls så att Fältöversten och Skärholmens centrum var något Atenskt Agora med folklig debatt när staden äde Centrumkompaniet och sossarna satt vid makten i Stockholm/.../ Det Ung Mening borde skriva om är samhällsplaneringen och hur vi bygger vår stad, inte huvudmannaskapet för gallerior som ändå följer en kommersiell logik. Att kommunen äger betyder ingenting i sig."
Det stämmer förvisso att galleriorna var lika inglasade under socialdemokratiskt styre, men jag menar att ägandet i sig är en viktig komponent för att kunna styra samhällsbygget. Marken och fastigheterna ägs nu av privata aktörer, och om staden bestlutar sig för att ändra på något, till exempel riva upp glastaket i skärholmen och skapa det atenska agorat för att använda en utjatad klyshé, så kan man inte längre göra det hur som helst.
Ägande är makt, och så kommer det alltid att vara, och jag kräver att vi efter maktövertagandet 2010 tvångskonfiskerar Centrumkompaniet och jämnar alla gallerior med marken, demokratin är inte nådd förs än Centrumkompaniet läggs över i hela folkets händer!

, , ,

Inga kommentarer: