torsdag 25 oktober 2007

Människovärdet vi fordra tillbaka

Med anledning av det hätska debatt som uppstått efter publicerandet av mina tidigare blogginlägg har jag nu valt att ta bort dem. Det var aldrig min mening att håna någon eller att förminska den tragiska händelse som mordet på den 16-åriga pojken innebär.

Jag ville skapa debatt, och använde mig därför av hårda ordalag. Jag inser att de inte var särskilt lämpliga i sammanhangen och tar därför bort dem.

Jag tar däremot inte avstånd från det som skulle vara min poäng med inläggen: en kritik mot media och den bild av samhället de visar upp. Alla människor har självklart lika värde, men vems tragedi får plats i media, och hur gör man denna värdering? Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i sina hem av närstående män. Det är toppen på en uppsjö av kvinnor som misshandlas av , en del i ett strukturellt förtryck, och varför uppmuntrar inte dagspressen oss att gå ut och demonstrera för deras rättigheter?

Varje dag svälter barn ihjäl på grund av ett orättvist ekonomiskt system. Det finns tillräckligt mycket mat i världen för att mätta alla, men vi i väst gör inte tillräckligt för att fördela det.Varje dag dödas människor i de krig som kapitalismen skapar. Irakkriget är ett aktuellt exempel där USA för att fortsätta med sin oljekonsumtion behövde ta kontroll i ett oljerikt område och säkra sin tillgång. I sammanhang som dessa blir krig en lönsam affär för vissa av de inblandade.

Vi måste hela tiden ställa oss dessa frågor, eftersom media lika lite som någon annan instans i samhället står helt neutrala inför våra samhällstrukturer. Felet är inte att det omskrivna mordet uppmärksammas, felet är att så många andra inte gör det, och på vilket sätt man väljer detta.

Vad gäller citaten i expressens artikel så återger dessa felaktigt vad jag sade till journalisten, min mening var att nyansera det jag tidigare skrivit. Jag försökte förklara för journalisten hur jag anser att media vurmar för de enkla lösningarna, inte skapar en intelektuell debatt. Hur vårt samhälle faktiskt acepterar de våld som används för att uppräthålla förtrycket av halva befolkningen, och acepterar dödandet som sker varje dag i krigen som kapitalismen skapar. Men journalisten förvrängde det jag sagt, det är rena felcitat. Jag kommer aldrig mer våga tala med media.

. .

1 kommentar:

Marcus sa...

Mmmm, människovärde. Men vem matar ni tillbaka det till?

Nä, SSU, FORDRA torde vara ordet ni söker.

Det vore nog en glädje för oss alla inom partiet om ni lärde er handskas med ord, oavsett om ni vill starta debatt eller bara... mata kreatur.

http://sv.wiktionary.org/wiki/fodra

http://sv.wiktionary.org/wiki/fordra