onsdag 9 maj 2007

Så dödar man demokratin!

Läste precis i DN att centrumkompaniet skall säljas ut. Att behålla centrumanläggningar i allmän regi är viktigt för demokratin. Centrumkompaniet äger många av de centrum anläggningar som finns i stockholms förorter bland annat skärholmens och högdalens centrum.
En utveckling som skett på senaste är att de byggs allt fler gallerior, det är en demokratisk fara när torgen som de naturliga offentliga mötesplatserna, ersätts med inglasade gallerior där ägaren bestämmer när dörrarna är öppna och vilka som får vara där. När ägaren nu blir privat blir det en ännu värre demokratisk fara.
Stadsplanering är essensiellt för att skapa ett gott samhälle där människor kan utvecklas och trivas. När det politiska inflytandet över utfromandet av stockholms centrumaläggningar helt försvinner och blir privat, kommer det enbart vara marknadens och kommersens behov som får styra.

, ,

5 kommentarer:

Patrick sa...

Ähhhh lägg av! Det finns väl andra mötesplatser? Stockholm är ju ett par kvadratkilometer...

Sanna Fransson sa...

patrick: det handlar ju inte så mycket om att det saknas ytor som att de platser som är av intresse för människor genom att de innehåller affärer, möteslokaler, etc. bör vara tillgängliga för dessa människor. när man säljer ut och glasar in gallerior kan man dels begränsa tiderna som dessa platser finns tillgängliga, men också begränsa sig till vilka man tycker passar in i miljön.. genom att t.ex bygga bort de tidigare offentligtägda möteslokalerna i bostadscentrum, som ofta har varit hemvist för ungdomsföreningar, replokaler etc.

Anonym sa...

Här på landsorten är det lätt att uppskatta den utvecklingen och till och med se att den ökar så att man glasar in hela Stockholm, inklusive riksdagen, och begränsa öppettiderna till 10-16 på vardagar, stängt på helgerna.

Alexander Sofroniou sa...

Kom igen nu, inte dödar man demokratin genom att sälja några hus.

Anonym sa...

haha, håller helt med Alexander man dödar inte demokratin. Jag sitter på insidan i den här affaren, jag sommarjobbar nämligen med människorna som håller i tyglarna och om du inte vore så okunnig så skulle du kanske veta att köparen har stora intresssen i att främja miljön istället!