tisdag 10 februari 2009

Wigforss och ägandet, del 1


Låt oss läsa lite Ernst Wiforss! Det sägs ju att valet 2010 kommer att bli ett nytt "kosackval", så varför inte läsa en liten pamflett på ämnet "ägande" från just Kosackvalet 1928. Där framgår det tydligt vilken äganderätt vi socialdemokrater bejakar, Wigforss kallar den för "den samfällda" äganderätten. Lite citat:
"Socialdemokraten vet att
egendomens betydelse inte bara ligger däri, att den ger större
inkomster. Han vet att den betyder större trygghet i tillvaron. Han
vet att den är en naturlig grundval för personlig frihet och
självständighet. Han vänder sig mot 'den borgerliga
samhällsordningen', därför att den icke ger alla medborgare del i
egendomen; därför att den utesluter större delen av folket från den
trygghet, frihet och självständighet, som egendom och äganderätt
skänker. "

"Socialdemokraterna erkänna öppet, att de vilja
begränsa den äganderätt, som står i vägen för andras rimliga
anspråk på att också få äga något."

"Då socialdemokraten angriper den nuvarande fördelningen av äganderätten, gör han det inte med ett färdigt förslag i hand, hur allt skall vara ordnat i ett fullkomligt framtidssamhälle. Det är bara i sagorna, som historien slutar med, att efteråt 'levde de lyckliga ända till sin död'. I verklighetens värld tvingas människorna att ständigt lösa nya problem."

"Man har med rätta sagt att i den moderna industrin är hela
arbetsprocessen redan 'socialiserad'. Ingenting är naturligare än att också äganderätten till produktionsmedlen och till de färdiga produkterna blir 'socialiserad', d. v. s. förlagd i någon 'samfällighets' hand. Denna samfällighet kan vara staten eller kommunen, den kan vara en fri sammanslutning av de arbetande i ett företag, den kan vara arbetarna inom en industri, organiserade i stora förbund. Alla dessa former ge uttryck för en strävan att gemensamt äga och förvalta."

" Socialdemokratin ledes av övertygelsen, att även produktionen
skulle kraftigt främjas, om klyftan mellan rika och fattiga fylldes
ut, om ägare och arbetare upphörde att vara två skilda och
kämpande klasser. Men det målet kan endast nås, genom att
arbetarna i en eller annan form göras till 'ägare', eller få del av den trygghet och självständighet, det ökade intresse för arbetet och för produktionen, som äganderätten varit ett medel att skapa.
Därmed är målet givet. Eller rättare sagt, därmed har
socialdemokratin. en riktlinje för sitt handlande, för sin praktiska
politik."

"Sabbaten är gjord för människans skull och inte människan för
sabbatens. Ordet gäller alla mänskliga inrättningar. Egendom och
äganderätt är till för människans skull och inte tvärtom. Det är
detta som socialdemokratin vill göra till verklighet, och på den
punkten kan man gärna kalla den revolutionär."
Så vad säger detta oss? En makt och ägandeanalys kan inte handla om "stat" och "samhälle" är samma sak eller inte. Det kan heller inte handla om privat kapitalistiska företag eller inte. Det borde ju tydligt framgå några viktiga poänger. Det är inte endast staten som ska vara ägare ifall vi tillämpar det samfälliga ägandet. Och det framgår också tydligt att "äganderätten till produktionsmedlen och till de färdiga produkterna borde bli "socialiserad", d. v. s. förlagd i någon "samfällighets" hand."


Socialdemokraterna, Ernst Wigforss, Ideologi, Äganderätt, Socialism, Kapitalism, Frihet

12 kommentarer:

Stig-Björn Ljunggren sa...

Det ska naturligtvis inte vara en debatt om huruvida "samhälle" och "stat" är samma sak. Det är inget att debattera, eftersom det är olika saker.
Något annat kan du inte hävda, utan att också lyckas bevisa att upp och ner, höger och vänster, förr och framtid, är samma saker.

Däremot kan vi diskutera vad som är "äganderätt" och "kontroll". Jag hävdar att vänstern ofta gör misstaget att de blandar ihop "äganderätt" med "kontroll", eller att de drar ett märkligt, mycket märkligt, likhetstecken mellan "offentligt ägande" och "folklig kontroll", att den demokratiskt influerade staten är detsamma som en socialistisk gemenskap.

Som jag skrivit i ett annat inlägg här, har den socialdemokratiska politiska linjen stundtals varnat för att statlig kontroll kan gå ut över människors frihet. Att det gäller att vara vaksam när statliga medel används. Ett och annat i den socialdemokratiska historien visar också att misstag har begåtts, exempelvis under den befolkningspolitiska eran, eller under högskattesamhället på sjuttiotalet när tant Astrid fick mer än 100 procent i skatt....

superkuf sa...

" Socialdemokratin ledes av övertygelsen, att även produktionen
skulle kraftigt främjas, om klyftan mellan rika och fattiga fylldes
ut, om ägare och arbetare upphörde att vara två skilda och
kämpande klasser. Men det målet kan endast nås, genom att
arbetarna i en eller annan form göras till 'ägare', eller få del av den trygghet och självständighet, det ökade intresse för arbetet och för produktionen, som äganderätten varit ett medel att skapa. "


När ägarna är andra än vinstmaximerare eller möjligen skaparna tenderar det att gå åt helsicke.

Vi kan se hur fabriker med starkt "arbetarinflytande" konsekvent undvikit omstruktureringar, nedskärningar, ny teknik mm och som en följd av detta gått i konkurs.

Det vore roligt om Wigforss hade läst Ayn Rands "Tjugonde århundradets motorfabrik". Framför allt i dessa dagar av jätteförluster inom amerikansk bilindustrin (framför allt då inom de företag där facket är starkt).

Nima D-T sa...

Stig-Björn: Som sagt, statligt ägande allena, kommer inte att bygga upp ett socialistiskt samhälle, så varför försöka hålla kvar diskussionen på en sådan nivå? Som jag redan har sagt tidigare, så blir det privata ägandet, då man äger något i egenskap av privatperson, över produktionsmedel och kapital, endast en juridisk status i ett socialistiskt samhälle. Därav så blir den överflödig, ett stycke byråkratiskt fett, som det inte finns något egentligt värde i att ha kvar.

Stig-Björn Ljunggren sa...

Kan du inte förklara vad detta betyder i praktiken?

Har jag rätt att starta ett företag under din socialism? Får Ali runt hörnet ha kvar sin kiosk? Vad händer med den ekonomiska förening jag är delägare i? Får jag på kommersiell basis driva en blogg? Starta en skola?

Du är lite vag i dina annars välformulerade principer. För att jag ska begripa vad du menar när du skriver att "då man äger något i egenskap av privatperson, över produktionsmedel och kapital, endast en juridisk status i ett socialistiskt samhälle" och "Därav så blir den överflödig, ett stycke byråkratiskt fett, som det inte finns något egentligt värde i att ha kvar."

Vad innebär det för mitt eget företag exempelvis?

Nima D-T sa...

Låt mig göra en, utopisk, svarslista på dina första frågor. Och snälla, om du inte instämmer, "shoot the message"!

- Varför skulle du vilja starta ett företag? Om du drivs av nya idéer, då har du ju alla möjligheter att få igenom dessa i de företag som redan existerar. Om detta inte räcker, så finns det olika sorters kooperativa lösningar. Konsumentföreningar? Produktionsföreningar? Du får ta och förtydliga vad företaget ska ha för verksamhet och vad dina motiv är!

- Han får nog finna sig i att hans kiosk drivs konsumentkooperativt om han ska ha anställda, och det hoppas jag att han ska, för det vore illa om han ska slita arslet av sig helt själv hela dagarna. Du måste betänka att de flesta "Ali runt hörnet" inte driver sina kiosker för att de har kioskdrivande som högsta mål i livet. De gör detta för att de inte kan få arbete i ett samhälle som diskriminerar människor som heter Ali...

- Den ekonomiska förening du är delägare i kommer med stor sannolikhet att förändras till sin struktur. Det handlar som sagt om arbetarkontroll. De anställda "får ta del av kakan", och du som delägare får ta och arbeta lite mer du också. Men jag tror inte på att din förening kommer att "konfiskeras", snarare så ändras den juridiska statusen på "ekonomisk förening" som företeelse.

- Varför skulle du vilja driva en blogg på kommersiell basis?

- Varför starta en egen skola, då du har möjligheter att göra din röst hörd i de skolor som redan finns? Eftersom "vinstintresse" är borta, så får jag anta att du vill starta en skola av rent pedagogiska skäl. Då är det väl bara att starta en ideell förening? Återigen så måste du förtydliga exakt vad det är du vill göra, och varför?

Och din sista fråga, "Vad innebär det för mitt eget företag exempelvis?"
Ja, det beror som sagt på hur ditt företag ser ut. Vad sysslar du med, och framförallt, hur många anställda har du?

Små enpersonsfirmor finns det väl inga problem med, så länge man är snäll och delar med sig av frukterna. Ungefär som idag alltså...

Stig-Björn Ljunggren sa...

Men i ett fritt samhälle, med vilken rätt ska du eller någon annan förhindra mig att samverka med andra människor? Vare sig jag vill starta en kiosk och sälja kolorerade tidningar och snask, ägna mig åt politisk rådgivning i mitt företag, eller starta ett bloggnätverk som diskuterar underkläder och säljer dito via posorder?

DU har inte rätt att förhindra MIG att bilda föreningar, partier, bloggar, schackklubbar eller etablera ett pilsnerdrickande fredagsseminarium, därför att vi människor är fria att göra vad vi vill så länge vi inte skadar någon annans frihet.

I så fall har du avskaffat frihetes fundament, den enskilda människans rätt till sitt eget liv.

Och jag kan inte se att det är något socialdemokratiskt i detta, tvärtom är det just den här typen av pekpinnar som (s) försökt skala bort, för att inte bli någon slags parodi på vad borgerliga fördomar säger om "såssealister".

För snart kommer kontrollkommissionärerna från det socialistiska överhuvudet att ifrågasätta den kollektiva nyttan av Dagens Nyheter, Piteå-Tidningen, av centerpartiets förmögna riksorganisation, det ymniga bokflödet från Amazon.com över landets gränser, etc.

Om du inte har en inre spärr mot att kränka andra människors självägarskap så kan det gå åt helvete på riktigt.

Nima D-T sa...

Problemet är hur man ser till att de egoistiska formerna av kapitalism inte poppar upp allt för frekvent. Om man menar allvar med att ett samhälle inte ska ha klasser, då måste man ju ha regleringar för att företeelser som bygger upp klasstrukturer inte ska uppkomma. Att det sen betyder att du och dina kumpaner inte får starta pyramidspel, är det ett stort problem? Du måste ponera, att vissa av de företeelser som existerar i dagens kapitalism, med största sannolikhet inte kommer att uppkomma i ett socialistiskt samhälle, eftersom dessa företeelser inte uppkommer direkt ur mänskliga behov, utan genom kampen för överlevnad. Deras "värden" är alltså inte själva verksamheten, utan den försörjning som uppkommer ur denna.

Vill du starta en kiosk, slå ihop dig med några polare och starta en konsumentförening!

Stig-Björn Ljunggren sa...

Men nu argumenterar du utifrån den utopiska tanken att det inte får finnas klasser, och därför får det inte heller finnas företag, och därför får inte människor ha friheten att själva starta sina egna projekt.

Du vill återupprätta skråväsendet genom att hänvisa en kioskentreprenör till att starta konsumtionsföreningar!

Du föreställer dig dessutom ett samhälle med självuppoffrande individer, som gör allt för att andra ska bli lyckliga och inte tänker på sig själv. Nyckelordet är "egoism". Tror du verkligen på ett sådant samhälle? Var har du sett att det fungerar? Att folk ska gifta sig (frivilligt) inte med dem som gör dem själva lyckliga, utan som gör sammhället, familjen, vännerna, klassen eller något annat kollektiv lyckligt? Eller välja utbildning utifrån föräldrarnas önskemål? Flytta dit politikerna vill att vi ska flytta, inte dit vi själva vill bo?

Läsa och skriva om sådant som andra tycker är viktigt, följa Livsmedelsverkets råd till punkt och pricka, sova med händerna på täcket, etc?

Ett sådant scoutsamhälle finns bara i sinnevärlden. Det finns samhällen där kollektivet fortfarande driver idén om att den enskilda människan ska anpassa sig efter omvärlden, och kasta sina egna strävanden på sophögen. Men vi anser i allmänhet att sådana kollektivistiska samhällen är förtryckande och medeltida.

Du har raskt skapat en argumentationskedja som börjar med ambitionen att återskapa paradiset på jorden (den harmoniska tillvaron innan Eva och Adam käkade äpple), till att säga åt Ali runt hörnet att hans kiosk numer tillhör Den Socialistiska Federationen.

Jag föreslår att vi återvänder till den franska revolutionens deklarationer om mänskliga rättigheter, en samhällsomvandling som gjorde upp med den typen av pekpinnar som du försöker dig på:

"
Artikel 4
Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar andra. För varje människas naurliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de som är nödvändiga för att

"
Artikel 17
Då rätten till egendom är en okränkbar och helig rättighet, kan ingen frånhändas vad honom tillhör om det inte uttryckligen krävs av ett i laga ordning prövat och såsom nödvändigt fastställt allmänt behov endast mot i förväg given rättvis ersättning.

Nima D-T sa...

"Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar andra"

Det är just det som är det centrala. Idag så har vissa människor friheten till att suga ut andra människor, och friheten till en hänsynslös egocentrism.
Frågan för en "frihetsrörelse" blir då, ska vi ge alla människor friheten att utsuga andra människor, eller ska vi göra alla människor fria från utsugning? Fria från andra individers hänsynslösa egocentrism?

Det är frågan.

I dagens samhälle finns det en uppsjö med saker du inte får göra. T.ex. får man inte ta livet av en annan människa, och våldet har vi knutit upp i ett monopol som endast vissa delar av statsapparaten får använda. Detta just för att vi ser att man inte kan ha fullständig frihet. "Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar andra", vilket betyder att begränsningarna för vilka friheter vi har bestäms av vad vi anser vara skadligt för andra människor.

Om man ser klassuppdelning som något som "skadar" andra människor, då är det väl uppenbart att man kan tänka sig att inskränka vissa "friheter". Du måste förstå att det inte bara är frihet som är viktig. "Jämlikhet" och "solidaritet" är viktiga också, för att inte säga viktigare. För det är ju så att många människor i dagens samhälle inte är fria överhuvudtaget. Och det är ju så att de inte är det, till stora delar, på grund av företeelser och strukturer i dagens samhälle, företeelser och strukturer kopplade till andras "friheter". Hurvida man har dessa friheter eller inte är också starkt kopplade till klasstillhörighet och allmän status i samhället.
Man måste göra den avvägningen, kränker man "friheten" för en människa, eller kränker man den för flera människor? Frihet handlar inte bara om friheten till att ha och göra olika saker. Frihet handlar också om frihet ifrån saker.

Dessutom, så kan man inte alltid tillfredsställa "Frihet, Jämlikhet, Solidaritet" samtidigt. Då får man göra prioriteringar. Det är ju något som vi till stora delar har gjort under 1900-talet. "Frihet" har fått maka på sig för "jämställdhet", ibland har vi gjort saker som endast har varit "solidaritet".
Du tycks ha ett ensidigt frihetsperspektiv, värdigt allehanda liberaler. Slutrepliken kan du lista ut själv...

Stig-Björn Ljunggren sa...

Nu har du börjat en ivrigt reträtt från friheten.

Som alla andra som snöat in på att samhället måste regleras för att inte medborgarna ska ställa till det för sig.

Ditt nyckelbegrepp är "utsugning", men du har inte antydan till att försöka beskriva vad du menar med detta. Det är väl därför som Ali runt hörnet får lämna över sin kiosk till dig och de andra socialisterna, därför att han gör ett par spänn i förtjänst på varje Söndagsexressen han säljer?

Du får gärna problematisera frihetsbegreppet, men om du systematiskt undviker att tydliggöra vad det är för begränsningar du tänker göra med friheten, och om du de få gånger du kommer med något konkret så är det förbud mot börser och andra helt fredliga samarbetsprojekt som fria människor kan hitta på, så blir det lite flummigt.

Och man är inte vänster för det man är flummig.

Men om du inte vill ha frihet, egentligen, så var snäll och besudla inte den franska revolutionens ideal, utan säg istället som det är, att du och de andra byprästerna tycker att det där med frihet är så problematiskt att det måste kapslas in i ett paternatlistiskt omvårdnadsssamhälle.

Nima D-T sa...

Nu får du lugna ner dig lite.
Jag vill bara begränsa friheten att som privatperson anställa andra, så att en maktrelation uppstår. Låt Ali ha sin lilla kiosk, som ett soloprojekt.

Du flyr från den egentliga diskussionen, den som handlar om vilka sorters strukturer det är som skapar orättfärdiga maktrelationer. Vilka är dessa strukturer i dagens samhälle?
Anarkister och libertarianer säger staten, andra säger den privata egendomens utformning.

Då du ställer dig emot möjligheten till ett samhälle utan privat äganderätt över produkttionsmedel, så ställer du dig emot möjligheten till ett samhälle där människor är likar. Vad är man då?
En pessimist...

Stig-Björn Ljunggren sa...

Till skillnad från dig så prioriterar jag frihet, jämlikhet och solidaritet, jag är inte beredd att offra dessa landvinningar för mänskligheten på ett altare som kvasireligiösa utopister snickrat ihop på ett hopkok av fantasiser och rosenröda drömmar.

Med utgångspunkt från en påstådd dröm om ett helt harmoniskt samhälle så är du beredd att ge dig på grundläggande rättigheter som medborgarna tillskansat sig i hård kamp mot en överhet som alltid tvekat inför att ge folk rätt att bestämma sina egna liv.

Så vi gör olika avvägningar. Jag är inte beredd att släppa friheten som en slags framtida investeringar i ett paradisiskt framtidssamhälle som jag inte tror kommer att kunna genomföras.

Jag är oroad för de icke-frihetliga krafter som maler i den svenska samhällets ytterkanter.

Jag anser att socialdemokratin måste bekäma dessa föreställningar, oavsett varifrån de kommer. Om de kommer från SSU, Sölvesborg eller Knutby.

Det är idéerna som är problemet, de behöver hyfsas, anpassas efter verkligheten. Den likhetsfilosofi som du driver - även mot grundläggande friheter - kan få ett utlopp också i ett samhälle där frihet respekteras.

Sammanfattningsvis. Visioner om jämlikhet kan antingen vara principiella, och användas som ett rättesnöre i det jämmerdalsliga samhälle vi lever i, eller målas upp som utopier i en icke existerande framtid.

Låt oss slippa de senare och använa mer av de förra!