torsdag 5 februari 2009

Nej, vi ska inte röra systemet. Vi ska rasera det!

Att vi här på UngMening inte är några fans av Dagens Nyheter kan man inte ha missat. Och därför så passar jag på att basha morgonens ledarsida. Den rådande finanskrisen är ämnet för dagen (Är den inte ämnet för dagen alla dagar nuförtiden?), och idag så tar man upp krisen från ett pensionsperspektiv. Man gör sig skyldig till ett helt okritiskt försvar av det nuvarande PPM-systemet.
"Grundtanken är att pensionärer ska få del av en växande ekonomi men också bära en del av bördan under dåliga tider."
Men detta är ju helt jävla fel! Grundtanken med systemet var ju att göra oss alla till "småkapitalister". Man skulle kunna tro att detta är en fin idé, man skulle till och med kunna tro att det är någon form av "jämlikhetsreform", men så är inte fallet. Vi blir inte kapitalister bara för att staten kastar bort en del av våra pensionspengar på det hasardspel som kallas för börspekulation!

Men ger inte detta system oss mer pengar då vi går i pension då? Nej, för den pension som du kommer att få om du blir gammal, kommer att betalas av de som jobbar då, i framtiden. På samma sätt så betalas pensionerna till dagens pensionärer av dagens arbetskraft. Så är det, så kommer det alltid att vara, för pensionerna är en del av välfärden, inte nån jävla relik som man kan stoppa under madrassen tills tiden är kommen.

Nej, det nya pensionssystemet har inte varit något än ytterligare ett av alla de steg, som ska få oss att tryckas allt längre ner i kapitalismens förtryck. För att ta några citat från Dan Josefsson's utmärkta artikel på Aftonbladets kultursidor, för lite mer än ett år sedan:
"De borgerliga politiker som skapade premiepensionssystemet hade som mål att få svenskarna att göra ”aktiva val” bland hundratals fonder. De som inte kunde förmås att välja skulle få sina pengar placerade i en statligt administrerande fond särskilt skapad för icke-väljare, den så kallade Premiesparfonden. Det fanns dock en risk med arrangemanget. Om alla lät bli att välja så skulle resultatet bara bli ännu ett kollektivt system där alla sparar i en enda fond, och sedan solidariskt delar på det eventuella överskottet som fonden genererar. Detta ville man till varje pris undvika."
Och detta tycks vara den primära orsaken. Idag så är "de borgerliga politikerna" så desperata att det har uppmanat PPM att starta en intensiv reklamkampanj för att få folk att "göra aktiva val", man får helt enkelt inte ha pengarna på det ställe där de kan leda till den bästa pensionen.

Betänk att inte ens cheferna på PremiePensionsMyndigheten, tror på det här med att placera pengarna:
"Men nu vet vi att allt tal om värdet av ett ”aktivt val” var bluff. I rapporten från Institutet för framtidsstudier citeras forskning som visar att det mest rationella alternativet är att inte välja fond. PPM försöker numera tona ned sina uppmaningar till aktiva val. Man befinner sig till och med i den absurda situationen att självaste chefen för PPM:s egen fond- och finansavdelning, ekonomen Daniel Barr, tillhör de 2,4 miljoner svenskar som, med PPM:s eget språkbruk, ”skiter i allt” och låter bli att välja. I en intervju i LO-Tidningen sa han nyligen att icke-väljarnas fond har de bästa förutsättningarna för att ta hand om hans pengar."

Vi har alltså ett system som har införts med falska påståenden som grund, som inte ens de som arbetar med det tror på. Varför ska man då överhuvudtaget ha ett sådant system? För att kyssa kapitalets fötter? Ovan nämnde ekonom vill rensa rejält i den kapitalistiska fonddjungeln, och banta ner antalet fonder från dagens 767 fonder till endast fem! Varför ska vi några fonder överhuvudtaget?
Nej, vi ska inte röra pensionssystemet. I enlighet med det beslut som togs på senaste SSU-kongressen så ska vi rasera det, och göra det helt statligt igen!

För DN har fel!
"Den ekonomiska krisen har nått de svenska pensionerna. De måste sänkas, ty sådan är modellen. Och den är riktig."
Nej! Modellen är inte riktig!

"Pensionssänkning blir det likväl, ty så är det tänkt."
Tänkt? Snarare feltänkt!


Pension, Pensionssparande, PPM, DN, Kapitalism, Börsen, Finanskris, SSU

6 kommentarer:

Bruno sa...

Om nu det svenska folket vill ha sina fonder kvar, då det är sannolikt att det genomsnittligt ger bättre avkastning än ett helt statligt system, varför då rasera det?

Libertarian Paternalist sa...

Premiepensions systemet är inte perfekt men det är vida bättre än det gamla systemet.

Det gamla systemet var bakrutt redan när det startade. De som gick i pension 1960 hade betalt 1 öre per krona i pension, deras barn 50 öre per krona i pension. Jag och mina generationskamrater fick betala 1.50 kr för varje krona i pension.

ATP systemet byggde på en evig tillväxt om 4 %, att det fanns 4 arbetande per pensionär och på en livslängd av 2.5 år efter pension.

Idag är tillväxten under 2 % långsiktigt, 2 arbetande per pensionär och livslängden har ökat till 12 år.

De som uppfann systemet var antingen riktiga idioter eller extremt manipulativa, förljugna.

Pensioner är uppskjuten lön, alltså finns det ingen anledning att staten ska garantera pensioner annat än till de som inte kan arbeta. Pensionen är individens ansvar inte framtida skattebetalare.

Vi vet ju hur socialismen fungerar, skit i framtiden, låt någon annan betala.

Det ekonomisk system som fungerar bäst är lätt reglerad marknadsekonomi med låga skatter som dock ska vara så höga att de kan finansiera en bra grundtrygghet för alla.

Pensioner, sjukvård, arbetslöshetsersättning och sjuklön bör alla vara individuella försäkringslösningar men obligatoriska.

Det nya premiepensions systemet var en mycket bra början, en bra modell

1. Grundtrygghet Allmän folkpension
2. Allmän tilläggspension via arbetet
3. 25 % av ATP premien till eget val
4. Industrin tjänstepension med helt eget val
5. Privata pensionsförsäkringar.

Den svenska välfärden kommer att läggas om efter denna modell. Svenska skattebetalare och den svenska tillväxten kommer inte att räcka till för de krav som framtidens vård gamla och sjuka, de måste bära mer av de framtida ökande kostnaderna. Ett bra förslag vore att frysa statens-skattebetalarnas kostnader till en fast, icke indexerad nivå av BNP och att låta alla ökningar bäras av individuella, obligatoriska försäkringar.

Nima D-T sa...

Bruno:Jo, det du säger stämmer delvis. Men vad säger du om hur dagens regim vill tvinga bort folk från 7:e AP-fonden? Det är ju den som ger den överlägset bästa avkastningen, för en låg insats.

Nima D-T sa...

L.P. Värst vad dogmatiska vi blev här! "Den svenska välfärden kommer att läggas om efter denna modell. Svenska skattebetalare och den svenska tillväxten kommer inte att räcka till för de krav som framtidens vård gamla och sjuka, de måste bära mer av de framtida ökande kostnaderna. Ett bra förslag vore att frysa statens-skattebetalarnas kostnader till en fast, icke indexerad nivå av BNP och att låta alla ökningar bäras av individuella, obligatoriska försäkringar." Men du är ju en liberterian, ni är ju anarkister men lite mer egoistiska... Nog för att det gamla systemet var lite väl präglat av tiden det skapades i, men det är ju även dagens system. Det är en produkt av nyliberalismen, det är produkten av en tid då man på allvar trodde, att människor som Ronald Reagan var goda statsmän.

Kapitalismen är inte lösningen, den är problemet. Därför ska den inte ha sina kalla händer på våra pensioner!

Erik Laakso sa...

Nima, du skriver att 7:e AP-fonden ger överlägset bäst avkastning relaterat insatsen. 7:e AP-fonden har gått upp 0,3% per år de senaste 5 åren.
Jämför den med Skagen Global som gått upp med nästan 10% per år i snitt de senaste 5 åren, eller LO-fonden Sverige som gått upp 3,4% i snitt per år.
Till och med Kapitalinvest har gått bättre än AP-fonden med ett snitt på 1,7% plus per år.
Hur vore det att kolla fakta först?

Nima D-T sa...

Jag har ju läst vad som skrivs i artiklarna som jag har länkat. Om tjänstemännen på PPM, med sin insyn och expertis, väljer 7:e AP, då är den väl ändå den bästa?
Dessutom så handlade inlägget om själva principen med pensionssystemet. Att vi har ett system där våra pensionspengar spelas bort på börsen, att politiker har gått folket bakom ryggen genom att utmåla systemet som något det inte är, och det här med att politikerna vill tvinga bort människor från en viss fond. Att systemet är ett dåligt system, och att det har införts på tvivelaktiga grunder, det kvarstår, även om 7:e AP har fallit ner på listan över "mest lönsamma".